info@cevrebilimkoleji.com 0 212 789 12 20 0 212 795 05 60 Kataloğu İndir

Anaokulu

Tohum

İlkokul

Fide

Ortaokul

Fidan

Lise

Meyve

Kabul İçin Başvurun

2024 Kayıtları Şimdi Başladı

Yeni evrensel tanımları içinde çevresini tanıyan ve bunu bilim ile anlamdıran bireylere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Çevresini tanıyarak rüzgarın gücünü bilen ve onu elektriğe çevirebilecek bilimsel sentezi yapabilen bireyler ile daha güzel bir dünyada hep beraber yürümek istiyoruz.

Okulumuz Hakkında

Tarım Alanları
20
Açık Alan
30.000 m2
Kapalı Alan
4.000 m2
Açık Hava Beceri Atölyesi
10
Kapalı Alan Beceri Atölyesi
8
Hayvan Barınakları
8

Başarılarımız

Geleceğimizin aydınlık gençlerini yetiştirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, sayısız basarılar ile dünyaya örnek olmak için çalışıyoruz.

Daha fazla

Yarışmalarımız

Yarışmalar hayatın her evresinde var olmuştur. İnsanların başkalarından ileride ve üstün olma duygusu onları doğal olarak başkalarıyla yarışmaya yöneltmiştir.

Daha fazla

Bir Öğrenci Günlüğü

Varoluşu itibariyle insan; önce etrafını sonra dört yönünü kuşatan, görebildiği ve ulaşabildiği yere kadar çevresini tanıdı. Çevresi ile etkileşime geçerek onu kuşatan şeyleri keşfetti.

Daha fazla

Avantajlı Kayıt

Tıpkı bir yel değirmeni yada rüzgar türbini gibi; yaşamı, doğayı, insanı tanıyan ve bunu bilim ile harmanlayarak topluma değer üreten bireylerin insanlık tarihinden beri en değerliler olduğunu biliyoruz

Daha fazla

USTA ÖĞRETİCİLİK SİSTEMİNİN EĞİTİME KATKISI

Anaokul
İlkokul
Ortaokul
Lise

Anaokulu Eğitim Sistemimiz

Anaokulu eğitimi, Çocuğunuzun eğitim hayatına başlamasına destek olan yardımcı bir yan eğitimdir. Çocukların yeni bir yaşama başlamasına destek olur ve onları asıl eğitime hazırlar. Çocuğunuzun sosyalleşme, özgüven, paylaşmayı bilen, başkalarına saygı duyan, motor ve kişisel becerilerinin geliştiği, dil gelişiminin desteklendiği, konsantrasyon becerisi kazandığı bir eğitimdir. Dünya hakkında bilgi edinmeyi, bilgi toplamayı ve sorunları çözmeyi burada öğrenir.

İlkokul Eğitim Sistemimiz

İyi bir ilkokul çocuğun sahip olduğu kapasiteyi maksimum düzeyde kullanabilmesi açısından son derece önemlidir. İyi bir ilkokuldan beklentiler; öğrenci odaklı bir okul, donanımlı personel, güvenli bir okul binası olmasıdır.

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Her çocuk eşsizdir ve her çocuk ilkokul da gördüğü eğitime ve yetiştirilme şekline bağlı olarak sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkartır. Aynı şekilde ortaokul seçimi yaparken de çocuğun sahip olduğu bu yetenekler göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim programı çok önemlidir amaç ise çocukların beceri, değer ve davranışlarını geliştirmek ve hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.

Lise Eğitim Sistemimiz

İyi bir lise eğitimi, iyi temeller üzerine kurulmuş olmalıdır. İyi bir lise sadece akademik olarak değil, gencin çok yönlü gelişimi için olanaklar sunmalıdır. Spor, sanat ve sosyal alanlar da yeteneklerini geliştirebilmelidir. Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalar da katılım göstermelidir. İyi bir lise iyi insan yetiştirmeli, hem içinde bulunduğu toplumun değerlerini hem evrensel değerleri kazandırmak, öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmelidir.

Lise seçiminde okulun misyon ve vizyonuna bakılmalı, okul iklimine bu misyon ve vizyon ne kadar yansıtıldığına bakılmalıdır. Lise seçiminde bakılması gereken kriterlerden biri de mezunların başarısıdır. Mezun başarısı, Çocuğunuzun hedefleri ile paralellik gösterir.