Ortaokul Eğitimimiz

 • Çevre Bilim Koleji Doğal Yaşam Enstitümüzde öğrencilerimizin becerilerini geliştirme
 • Çok yönlü öğrenci takip sistemi
 • Bilimsel çalışmalar
 • Kişiye özgü etkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulama
 • Kişiye özgü rehberlik, ilgi, yetenek ve yönlendirme takip sistemi
 • Öğrenme ortamını sınıfın ve okulun dışına taşıma
 • Çift yabancı dil eğitimi (Almanca ve İngilizce)
 • Akademik başarı için sınavlara hazırlama
 • Uluslararası ve ulusal projelere katılma
 • Uluslararası öğrenci değişim projelerine katılma
 • Akran eğitimi uygulama
 • Öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk projeleri
 • Sosyal ve kültürel çok yönlü aktiviteler gerçekleştirebilme
 • Bilim, zanaat ve teknolojiyi uygulamalı öğretme
 • Sanatsal duyarlılığı artırma ve yetenek geliştirme
 • Erasmus eğitim programı
 • Değerler eğitimi

Bizi Arayın

0212 789 12 20

Kataloğu İndir

BU OKUL BAŞKA OKUL