Anadolu Lisesi

 • Çevre Bilim Koleji Doğal Yaşam Enstitümüzde öğrencilerimizin becerilerini geliştirme
 • Çok yönlü öğrenci takip sistemi
 • Bilimsel çalışmalar
 • Kişiye özgü etkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulama
 • Uluslararası ve ulusal projelere katılma
 • Sosyal-Kültürel çok yönlü aktiviteler gerçekleştirme
 • Sanatsal duyarlılığı artırma ve yetenek geliştirme
 • Kariyer gelişim ve kariyer planlama
 • Üniversite hazırlık çalışmaları (TYT - AYT hazırlık programları)
 • Hem okulda başarılı olma hem de sınavlara hazırlama
 • Akran eğitimi uygulama
 • Akademik başarıyı, özgüveni ve özsaygıyı geliştirme
 • İki yabancı dil eğitimi uygulama
 • Eğitimi zanaat, teknoloji, doğal yaşam, liderlik, ilgi ve yetenek yönüyle geliştirme destekleme

Bizi Arayın

0212 789 12 20

Kataloğu İndir

BU OKUL BAŞKA OKUL