Teknolojik Gelişim

Modeli

Öğrencilerimizin bireysel farklılıkları alanında uzman eğitimciler tarafından gözlemlenir ve takibi yapılır. Anaokulundan liseye kadar öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve başarılı oldukları alanlar belirlenir. Bu alanlar uzman rehberlik kadromuzla birlikte süreçler bütünleştirilerek yönlendirmeler yapılır. Aile de sürecin içine katılır. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneğine uygun alanlara yönlendirilmesi ve eğitim alması ülkesine ve kendisine katacağı değerin ve başarının temel taşları olacaktır.

Aynı zamanda teknolojik gelişim başlığı altında; tarım, zanaat gibi alanlarındaki teknoloji uygulamalardan, rüzgar türbini yapımına, haberleşme teknolojilerinden siber güvenliğe uzanan geniş bir yelpazede tüm çocuklarımıza muazzam bir teknolojik temel eğitimi veriyoruz.

İleride meslekleri her ne olursa olsun teknoloji tabanı ile şekillenen davranış ve düşünce temelini inşa edeceğiz.

Teknolojik Gelişme

Teknolojik Gelişme