ES - Leader Eğitim

Modeli

-- Kendini iyi ifade eden, topluma pozitif katkıları olan, kendine güvenen, girişimci, sosyal liderler ve yenilikçi önderler yetiştirmektir.

-- Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerimiz: Kendini kontrol etme, sorumluluklarını bilme, takım çalışması, iyilik, ürün, hizmet, para, fiyat, bütçe, tasarruf, girişimcilik becerileri, inovatif düşünme ve proje yönetimi gibi konuların eğitimini alır ve uygular.

-- Lise düzeyinde öğrencilerimiz: İşletme Yönetimi, Ekonomiye Giriş, Pazarlama Yönetimi ve Stratejik İK Yönetimi dersleri alır ve uygularlar.

-- Lise 10. sınıf düzeyindeki öğrencimiz, Sömestre tatilinde 5 gün 40’ar saatlik “İş Gözlemi” yapması şartı bulunmaktadır. Amaç; 11. sınıfta seçeceği alan ile ilgili kılavuzluk etmesidir.

-- Tüm sınıf düzeylerinde bulunan öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerinde yer alır.

Demokratik bir eğitim için öğrenci takımları ES Leader Eğitim Modeli’nin diğer bir kolu olan Öğrenci Konseyleridir.

Seçimle oluşturulan Öğrenci Konseylerimiz okulun karar alma sürecinde aktif rol alır. Yürüttüğü her projenin “ Tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını” öğrenci takımları yürütür.

Yönetim ve organizasyon becerilerinin yanı sıra kendini ifade etme ve insiyatif kullanımı sayesinde, çalışmaların öğrencilerin özgüvenine temel bir katkısı olur.

ES-Leader Eğitimi

ES-Leader Eğitimi

ES-Leader Eğitimi

ES-Leader Eğitimi

ES-Leader Eğitimi