Vizyonumuz

Çevre Bilim Okulları olarak Atatürk’ün gösterdiği yolda ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartacak gençleri işin ehli eğitimciler aracılığıyla çok boyutlu düşünen, yaşamı öğreten başarılı bireyler yetiştiren bir eğitim modeli oluşturmaktır.

Misyonumuz

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, potansiyelini, yeteneklerini, becerilerini, algılarını sonuna kadar geliştirerek öğreten, yaşayarak öğrenmenin yanında üretmesini de sağlayan bir eğitim öğretim modeliyle “çağın insanını” yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizi çok boyutlu düşünen, kendine güvenen, sorgulayan, tartışan, araştıran,, sağlıklı, mutlu, kişilikli, lider, kendisiyle ve başkalarıyla rekabet eden gençler olarak yetiştirmek bizim en asli hedefimizdir.