Zanaat ve Beceri Geliştirme

Modülü

Marifetli Bireyler

Çocuklarımız, tasarım ve beceri atölyelerimizde; el sanatları, mutfak sanatları ve ahşap sanatlarını öğrenip deneyimlerken güçlü oldukları alanlarda üretim yaparak marifetlerini geliştirirler. Yaşam boyu kalıcı beceriler kazanırlar.

Ahşaba şekil vererek mamul üretir, el aletlerini kullanırken el becerilerini geliştirirler. Planladığı her işi uygulayabilen, ortaya çıkardığı ürünle başarısını kanıtlayan, tecrübe kazanan ve yapacağı her işte özgüveni yüksek gençler olarak yetişirler.

Göz ve zihin koordinasyonuyla beraber; bütünsel planlama ile kendisine etkin süreç yönetimi ve sonuç odaklı yaklaşımlar kazandırır. Bu öğrenme yolculuğunda bir işi baştan sona yapabilme fırsatı usta öğreticiler sayesinde çocuklarımıza verilir.

Ziraat ve Beceri Geliştirme

Ziraat ve Beceri Geliştirme