Sınav Değerlendirmesi

Sınav Değerlendirmesi

 • Merkezi Yerleştirme Puanlarına Okul Başarı Puanları DAHİL EDİLMEYECEKTİR.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı 100 ile 500 Puan arasındadır.
 • Sınavda sorulan sorulardan hatalı olduğu tespit edilen sorular değerlendirme sonuçlarına dahil edilmeyecek olup, ne puan getirisi ne de puan götürüsü olacaktır. 4
 • Tercih Esasları

 • Sınavla öğrenci alan okulların listesinden 5 okul tercih edilebilecektir.
 • Sınavla öğrenci alan okullar
  1. Fen Liseleri
  2. Anadolu Liseleri
  3. Sosyal Bilimler Lisesi
  4. İmam Hatip Lisesi
 • Merkezi Yerleştirme ile kayıt alan okullardan en az 3, en çok 5 okul tercih edebilecekler. Tercih edilen okul türlerinden en fazla 3 tanesi aynı tür olabilir.
 • Sınava girmeyen ya da sınav sonucuna göre sınavla öğrenci alan okulların kontenjanının dışında kalan öğrenciler e-okul sisteminde kendi adreslerine dayanarak farklı okul türleri ;
  1. Anadolu Liseleri
  2. Meslek Lisesleri
  3. İmam Hatip Liselerinde
  4. oluşmuş okul listesinden 5 okul tercih edebilecektir.
 • Yerel Yerleştirme ile kayıt alan okullardan en az 3, en çok 5 tercih edecebilecekler. Tercih edilen okul türlerinden en fazla 3 tanesi aynı tür olabilir.
  • Tercih ettiği okula kontenjanından fazla talep olduğu taktirde öğrenciler okul puanına göre sıralanarak okula yerleştirilecektir.
 • YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

 • Merkezi Yerleştirmede,
 • Puan ÜSTÜNLÜĞÜ esas alınarak yerleştirme yapılır.
 • Puanların eşit olduğu durumlarda ise;
 • Okul Başarı Puanı'na (OBP),
 • EŞİT OLDUĞU TAKDİRDE,
 • Sırası ile 8. sınıf, 7. sınıf, 6. sınıf Yıl Soonu Başarı Puanına (YBP),
 • EŞİTLİĞİN DEVAMI HALİNDE,
 • Özürsüz devamsızlık,
 • Tercih önceliği,
 • Öğrencinin yaşına bakılır. Yaşı ufak olan önceliklidir.